Wyciągarki teleskopujące

  • dwie wyciągarki szyn dla zapewnienia podwójnego bezpieczeństwa
  • możliwość zatrzymania akcji teleskopowania i/lub składania w dowolnym momencie
  • podwójne nawinięcie się liny oraz jej poluzowanie nie jest możliwe