Manualnie rozkładane podpory

  • możliwość bezstopniowego ustawiania wysokości wysunięcia podpór