System ustawiania na podporach w układzie V2

  • optymalna fizycznie możliwa stabilność dzięki zastosowaniu podpór w układzie V2
  • możliwość regulowania stopnia wysunięcia każdej podpory w zależności od dostępnej przestrzeni