Kategorie
PODNOŚNIKI KOSZOWE

System masztowy Klaas

Obracany w zakresie 360° maszt zbudowany wykonany jest z wysoko-wytrzymałych profili aluminiowych ze specjalnego stopu tego metalu. Profile te produkowane są w procesie ang. Friction Stir Welding, czyli zgrzewania tarciowego z przemieszaniem, który to proces zapewnia ich wytrzymałość w stopniu takim samym jakby te profile były frezowane z litego materiału, czyli bez utraty wytrzymałości elementu ze względu na występujące w nim łączenia. Takie rozwiązanie z kolei zapewnia długą żywotność i niskie koszty utrzymania takiego profilu jako, że nie wymaga on konserwacji. Niska masa własna profili aluminiowych masztu, a tym samym niska masa własna masztu w porównaniu np. z masztem wykonanym ze stali przekłada się na korzystnie parametry pracy podnośników koszowych Klaas.

Opatentowana przez producenta Klaas technologia wciągarki umożliwia szybkie i bezpieczne teleskopowanie i składania maszt – pod każdym kątem – w tym również gdy znajduję się on pod obciążeniem. Cztery liny masztu zamontowane są na jednym bębnie, są to dwie liny teleskopujące maszt oraz dwie liny składające maszt, który symultaniczna praca zapewnia równe i bezpieczne prowadzenie masztu z milimetrową wręcz precyzję. Zintegrowane elektroniczne systemy kontroli pracy lin zapewniają ciągły nadzór nad ich stopniem napięciem, prawidłowym sposobem nawijania na bęben oraz stopniem długości rozwinięcia tym samym zapobiegając możliwości wystąpienia sytuacji luzowania się lin czy też ich przeskakiwania oraz zapewniając dane pomiarowe do ciągłego obliczania aktualnego stopnia użycie parametrów podnośnika koszowego. Technologia ta nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych i jest bardzo łatwo dostępna dzięki charakterystycznej konstrukcji masztów Klaas.

Model Rudi wyposażony jest w łamanie masztu tzw. przegub. Takie rozwiązanie nadaje mu jeszcze bardziej uniwersalny charakter otwierając drogę do szeregu nowych zastosowań.