Kategorie
PODNOŚNIKI KOSZOWE

System rozstawiania na podporach Klaas

Naciśnięcie przycisku na panelu sterowania rozpoczyna proces automatycznego rozstawiania podnośnika koszowego na podporach oraz jego samopoziomowanie się. Dzięki w pełni hydraulicznemu systemowi podparcia w miarę konieczności istnieje możliwość niezależnej bezstopniowej pracy podpór tak, aby dostosowywać ich rozstaw do otaczających przeszkód zewnętrznych typu rusztowania, roślinność, ściany itp.. System podporowy podnośników koszowych Klaas wykonany jest w kształcie litery L, a zastosowane w nim długie cylindry podporowe umożliwiają wypoziomowanie podnośnika nawet na terenach o znaczącym kącie pochylenia. Obwody hydrauliczne podpór poprowadzone są wewnątrz podpór tak, aby chronić je przed uszkodzeniem spadającym przedmiotami np. przy pracach wycinki drzew.

O stabilność już rozstawionego podnośnika koszowego dba system ciągłego monitorowania ciśnienia hydraulicznego na podporach, który zarówno w trybie pracy dźwigu jak i podestu roboczego informuje operatora o aktualnym statusie na panelu sterowania. System ten dodatkowo bierze pod uwagę do swojej kalkulacji takie czynniki zewnętrzne jak wiatr i warunki położenie dźwigu względem płaszczyzny ziemi.